Filial Terapi (Çocuk-Ebeveyn İlişkisi Eğitimi)

Psikoterapi Yöntemleri

Çocuk ve ebeveyn ilişkisinin temelinde sağlıklı iletişim yatmaktadır. İletişim, tanım bakımından karmaşık görünse bile işleyiş hızlı, spontane ve etki-tepki üzerine kurulan bir süreçtir. İletişim, biliş, algı, duygu, bilinçdışı, ihtiyaçlar, kişisel faktörler, kültürel faktörler, roller, sosyal fiziksel çevre ve mesajın niteliği gibi dinamiklerden etkilenir. Bu kadar yoğun dinamikler arasında iletişim, dolayısıyla ilişki geliştirme kişiden kişiye, aileden aileye, toplumdan topluma değişen bir bütüne dönüşür. Bu yüzden herkesi kendi mevcut olduğu varlığı içinde değerlendirmek çok önemlidir. Özellikle ilişkiler içinde duyguları anlayabilmek ve doğru tepkiler geliştirebilmek bazen oldukça karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Yetişkinler için iletişim kelimelerle ifade bulurken çocuklar için ise süreç daha farklı işler. Çocuklar duygu ve düşüncelerini kelimelere aktaramadıkları için bu süreci oyuncaklarla ve oyunla yapabilirler. Yaşadıklarını, duygularını ve düşüncelerini oyunlarla ifade ederler.

Kötü çocuk ve kötü anne-baba yoktur. Yanlış yaklaşan kötü ebeveynlik vardır.  Ebeveyn için ihtiyaç duyulan, nasıl ebeveynlik yapacağıdır. Terapist, seçimler ve limitler konusunda yaklaşımlar anlatır. Anne-babaların ebeveynlik becerileri geliştirilir. Bazen bizim ebeveynimiz bize nasıl yaklaşırsa biz de çocuğumuza öyle yaklaşırız. Bu yüzden her insanın farklı ve özel olduğu düşünüldüğünde önceden öğrendiğimiz ebeveynlik kalıplarının değişmesi ve dönüşmesi gerekmektedir.

Çocukların gelişimsel süreçlerini sağlıklı geçirmelerini, hem çocukların fiziksel ihtiyaçlarını (yeme-içme-barınma-eğitim vs.) hem de ruhsal ihtiyaçlarını (dengeli-tutarlı, sevgi yüklü, yargılamadan, koşulsuz kabul edebileceğimiz, onu anladığımızı hissedeceği yaklaşımlarla) karşılayarak ve bunun için de ebeveynlik becerilerimizi geliştirerek destek olabiliriz.

Çocuk Ebeveyn İlişkisi Eğitimi (Filial Terapi) , haftada bir, 30 dk. Lık oyun vakitleri kullanarak ebeveyn ve çocuk arasında ki ilişkiyi güçlendirmeye yarayan 10 oturumlu özel bir ebeveyn eğitim programıdır. Ebeveynlere çocukları ile evlerinde oynamaları için dikkatlice seçilmiş oyuncaklarla, özel bir şekilde düzenlenmiş 30-dakikalık oyun vakitlerinin olması öğretilir.

Bu özel oyun vakitleri sırasında ebeveynler çocuklarının duygularına empatik bir şekilde tepki vermeyi, çocuklarının özsaygısını geliştirmeyi, çocuklarının kendini kontrol etmeyi ve kendinden sorumlu olmayı öğrenmesine yardım etmeyi ve bu özel oyun vakitleri sırasında iyileştirici sınırlar koymayı öğrenirler.

Çocuk Ebeveyn İlişkisi Eğitiminde Oyun Oturumlarında ki Hedefler: 1. Çocuğa izin vermek—oyun aracıyla—ebeveynine düşünceleri, ihtiyaçları ve duygularını söylemesi ve ebeveynin o anlayışını çocuğa geri bildirmesi. 2. Kabul edildiğini, anlaşıldığını ve değer verildiğini hissederek—çocuğun kendine duyduğu saygı, kendine verdiği değer, özsaygı ve yeterlilik konusunda daha pozitif duygulara sahip olması—ve nihayet kendini kontrol edebilmesi, hareketleri konusunda sorumluluk geliştirmesi ve ihtiyaçlarının uygun bir şekilde karşılanmasını öğrenmesi. 3. Ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmek ve hem ebeveyn hem de çocuk için güven, güvenlilik ve yakınlık hissini beslemek. 4. Ebeveyn ve çocuk arasındaki oyuncu olma ve keyif alma seviyesini arttırmaktır.

Klinik Psikolog & Oyun Terapisti Özgün BUDACI

5N 1K Çocuk Psikolojisi

YOLUNDA GİTMEYEN NE? Hayatın her alanında yaşanan zorluklar ve yorgunluk bireyleri ruhsal …

Çocuklarda Parmak Emme

Parmak Emme NEDİR? Bu davranış, erken çocukluk döneminde (1-3 yaş); parmak emme ve/veya …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi)

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi) NEDİR? Çocuğun bağlandığı kişilerden veya …

Çocuklarda Uyku Problemleri

Uyku Problemi NEDİR? Uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden …

Alt Islatma

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis) NEDİR? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra …