Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Psikoterapi Yöntemleri

Çocuklar yetişkinler gibi kendilerini ifade edemedikleri ve iletişimde kelimeleri kullanamadıkları için, kendilerini oyuncaklar aracılığıyla oyunlarla ifade ederler. Bu yüzden günlük hayatta kafa karışıklığı yaşadıklarında, duyguları ve düşünceleriyle ilgili yoğun karmaşa yaşadıklarında farklı şekillerde dışarı yansıtırlar. Bu karmaşalar genellikle ebeveynler tarafından “problem yaşayan çocuk” olarak tanımlanır. Ebeveynler ise farkında olmadan bu problemli olarak tanımladıkları durumlarla baş etmeye çalıştıkça bazen istemeden iletişimi ve ilişkiyi güç hale dönüştürebilirler. Her ne kadar yapabileceklerimiz ile ilgili bilgiye sahip olsak da bazen günlük hayata ve ilişkilere bu bilgiyi taşımakta güçlük çekebiliriz.  Çocuk ebeveyn ilişkisinin güçlenebilmesi ve sağlıklı ebeveynlikle ilgili bilgilerin hayata geçirilebilmesinde bazen hem ebeveynler için hem de çocuk için dışardan profesyonel bir destek almaya ihtiyaç duyulabilir. Çünkü hayatın her alanında yaşadığımız zorluklar ve yorgunluk bireyleri ruhsal olarak yıprattığı için duygular, ilişki ve iletişim bizim için güç hale gelebilir.

Danışan Merkezli Oyun Terapisiyle çocuklar, olumsuz deneyimlerini, başa çıkamadıklarını, yaşadıkları sorunları, ifade edemediklerini, risk alabilecekleri korunaklı bir alanda deneyimleyebilme ve çözümleyebilme becerilerini geliştirirler. Bütün bunları yaparken, kendilerini ifade edebilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri, tüm hatalarıyla, eksiklikleriyle kısaca varlığıyla koşulsuz kabullenildiği ve yargılanmadığı güvenli bir ortamda olurlar. Çocuk Oyun Terapi Odasında, dağarcığında ki hayal kırıklıklarını, başa çıkamadıklarını yeniden canlandırır. Bu konteynırda (güvenli alanda) farklı şekillerde baş etme yollarını öğrenir. Bu da kendisine güvenini arttırır. Kendine özsaygısını kazanan ve kendine güvenen çocuk, problemleriyle baş edebilecek ve sağlıklı çözümler üretebilecektir. Problemleriyle yüzleşemeyen çocuklar problemlerini çözemezler.

Danışan Merkezli Oyun Terapisinde, çocuğu sözel iletişime zorlamak terapiye uygun değildir. İletişime zorlarsak kendi seviyemizde iletişim kurmuş oluruz. Terapötik süreçte çocuğun seviyesine inmek önemlidir. Oyunlarla kendileri yönlendireceklerdir. Danışan Merkezli Oyun Terapisinde çocuklar, seçilmiş oyuncaklarla oynamazlar. Kendi seçtikleriyle oynarlar.

Çocuklar duygularını sözel olarak iyi ifade edemezler. Henüz bilişsel ve sözel yeti gelişmemiştir. Neler hissettiklerine odaklanamazlar. Oyunlarla bunu daha rahat yaparlar. Duyguları konusunda doğru bilinçlendirilmelidirler. Bir çocuğun duygularını tespit etmek ve anlaşıldığını göstermek önemlidir. Örneğin “ Bu seni üzdü” dendiğinde çocuk rahatlar. Çünkü, davranışı kelimeye dökülmüş olur. O zaman çocuk bu duygunun farkına varır. Bu bilgiyi hisseder ve dolayısıyla anlaşıldığını hisseder.

Bir yandan da çocuklar, görebildiği dokunabildiği bir şeyse, anlarlar. O yüzden oyun çocuğun dışa çıkma yoludur. Çocuklar, dünyada deneyimlediği şeyleri oyuna yansıtırlar.

Danışan Merkezli Oyun Terapisi, düşük özsaygı, kendine güvensizlik, çekingenlik, yıkıcı ve saldırgan davranışlar, korku, endişe, takıntılar, uyku problemleri, okula uyum sorunları, yeme problemleri, uyumsuz davranışlar, tuvalet sorunları, yoğun ve yıkıcı kardeş kıskançlığı, dürtüsellik, parmak emme, saç-kıl yolma, tırnak yeme, erken çocukluk mastürbasyonu, psikosomatik rahatsızlıklar ( fiziksel nedeni olmayan karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı, kabızlık vb.), arkadaş edinmede güçlük çekme gibi sorunlar için sıklıkla kullanılan ideal bir terapi yöntemidir.

Danışan Merkezli Oyun Terapisiyle amaçlananlar;  1. çocukta daha olumlu bir benlik kavramı geliştirme 2. Kendine karşı daha büyük bir sorumluluk üstlenme 3. Daha fazla kendini yönlendirici olma 4. Daha fazla kendini kabullenici olma 5. Daha fazla özerk olma 6. Kendi kendine karar verme 7. Kontrol duygusu hissetme 8. Başa çıkma sürecine duyarlı hale gelme 9. İçsel bir değerlendirme kaynağı geliştirme 10. Kendine daha fazla güvenmedir.

Çocukların gelişim basamaklarını sağlıklı geçirebilmeleri ileri ki gelişim dönemlerinin de sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Gelişim dönemlerinde sekteye uğrayan süreç, diğer basamakların da o aksak ruhsal süreçle yapılanmasına neden olacaktır. Çocuğun yaşadığı olumsuz yaşantılar (boşanma, afet, ölüm, cinsel taciz, istismar ya da sınıf içinde alay edilme, arkadaşlar arasında dışlanma, olumsuz öğretmen tutumları, soğuk ve dengesiz ebeveyn tutumları, aile içi iletişim problemleri, aile içi yanlış tutum ve davranışlar, kardeş doğumu, okul-ev değişikliği gibi) çocuğun gelişim basamaklarında takılmalara veya gerilemelere yol açabilir. Oyun terapisi, çocuğun takıldığı gelişim aşamasında gerekli iyileşmeyi sağlayarak bir sonraki gelişim aşamasına geçmesine ve iç dengesini kurmasına yardımcı olur.

Klinik Psikolog & Oyun Terapisti Özgün BUDACI

5N 1K Çocuk Psikolojisi

YOLUNDA GİTMEYEN NE? Hayatın her alanında yaşanan zorluklar ve yorgunluk bireyleri ruhsal …

Çocuklarda Parmak Emme

Parmak Emme NEDİR? Bu davranış, erken çocukluk döneminde (1-3 yaş); parmak emme ve/veya …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi)

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi) NEDİR? Çocuğun bağlandığı kişilerden veya …

Çocuklarda Uyku Problemleri

Uyku Problemi NEDİR? Uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden …

Alt Islatma

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis) NEDİR? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra …