Psikolojik Testler

Çocuk ve Ergenlere uygulanan testler; standart koşullar sağlanarak, bebek gelişimini, çocuk ve gençlerin yeteneklerini, becerilerini, zihinsel gelişim düzeylerini, performanslarını saptayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Çocuk ve gencin durumuna ve ihtiyacına yönelik; çeşitli psikolojik testler, ölçekler, envanterler ve tarama listeleri uygulamaktayım. Bu testler sonucunda yapılan değerlendirmeler, sorunlar hakkında objektif bulgular elde etmek ve sorunlara uygun çözümler üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bireysel ve Grup Zeka Testleri

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Uluslararası Leiter Performans Testi
 • Cattel Uluslararası Zeka Ölçeği
 • Colombia Zihni Olgunluk Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gesell
 • Goodenough-Harris Adam Çizme Testi
 • Temel Kabiliyet Testi (5-7)

Gelişim Ölçek ve Envanterleri

 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
 • Portage
 • Gazi Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Değerlendirme Ölçeği

Psikomotor ve Klinik Testler

 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Kohs Küpleri
 • Kendi Bedeninde Sağ-Sol Tayini Testi
 • Lateralleşme Testi
 • Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi

Kişilik Testleri

 • Duygusal Empati Ölçeği
 • Saldırganlık Envanteri

Projektif Testler

 • Beier A-B Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa-Düss Psikanalitik Hikayeleri Testi

Diğer

 • Bourdon Dikkat Testi
 • Eklemleme Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Çocukluk Otizmi Değerlendirme Ölçeği(CARS)
 • Otizm Davranış Kontrol Listesi(ABC)

Parmak Emme

Bu faaliyet erken çocuklukta emme, çocuklukta sakız çiğnemek, tırnak ısırmak, gençlikte …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Korkusu (Seperasyon Anksiyetesi)

Bu bozukluğun temel özelliği çocuğun bağlandığı kişilerden veya evden ayrılık durumu …

Uyku Problemleri

En sık görülen uyku problemleri: Uyumakta zorluk Bazı çocuklar dıştan gelen uyarılara …

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma Nedir? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra altını …

Kaka Kaçırma (Enkoprezis)

Çocuğun kakasını tutma ve bırakma işlevini kontrol edebileceği yaşa gelmiş olmasına …