Psikolojik Testler

Çocuk ve Ergenlere uygulanan testler; standart koşullar sağlanarak, bebek gelişimini, çocuk ve gençlerin yeteneklerini, becerilerini, zihinsel gelişim düzeylerini, performanslarını saptayabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Çocuk ve gencin durumuna ve ihtiyacına yönelik; çeşitli psikolojik testler, ölçekler, envanterler ve tarama listeleri uygulamaktayım. Bu testler sonucunda yapılan değerlendirmeler, sorunlar hakkında objektif bulgular elde etmek ve sorunlara uygun çözümler üretmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bireysel ve Grup Zeka Testleri

 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Uluslararası Leiter Performans Testi
 • Cattel Uluslararası Zeka Ölçeği
 • Colombia Zihni Olgunluk Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Peabody Resim-Kelime Testi
 • Gesell
 • Goodenough-Harris Adam Çizme Testi
 • Temel Kabiliyet Testi (5-7)

Gelişim Ölçek ve Envanterleri

 • Denver Gelişimsel Tarama Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri
 • Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı
 • Portage
 • Gazi Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Değerlendirme Ölçeği

Psikomotor ve Klinik Testler

 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Kohs Küpleri
 • Kendi Bedeninde Sağ-Sol Tayini Testi
 • Lateralleşme Testi
 • Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi

Kişilik Testleri

 • Duygusal Empati Ölçeği
 • Saldırganlık Envanteri

Projektif Testler

 • Beier A-B Cümle Tamamlama Testi
 • Louisa-Düss Psikanalitik Hikayeleri Testi

Diğer

 • Bourdon Dikkat Testi
 • Eklemleme Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Çocukluk Otizmi Değerlendirme Ölçeği(CARS)
 • Otizm Davranış Kontrol Listesi(ABC)

5N 1K Çocuk Psikolojisi

YOLUNDA GİTMEYEN NE? Hayatın her alanında yaşanan zorluklar ve yorgunluk bireyleri ruhsal …

Çocuklarda Parmak Emme

Parmak Emme NEDİR? Bu davranış, erken çocukluk döneminde (1-3 yaş); parmak emme ve/veya …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi)

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi) NEDİR? Çocuğun bağlandığı kişilerden veya …

Çocuklarda Uyku Problemleri

Uyku Problemi NEDİR? Uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden …

Alt Islatma

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis) NEDİR? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra …