Hakkında

Özgün Budacı, Klinik Psikolog-Oyun Terapisti

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1998 yılında mezun olan Özgün Budacı, İzmir’de üç yıl çeşitli Özel Eğitim Merkezlerinde ağırlıklı olarak otistik çocuklarla özel eğitim çalışmaları yaptıktan sonra İstanbul’a taşınmış ve dokuz sene boyunca Rehberlik Araştırma Merkezinde özel eğitim bölüm başkanı olarak; daha sonra altı yıl bir ilkokulda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisinde koordinatör olarak çalışmıştır. Haziran 2016’dan beri de kendi özel ofisinde çocuk, ergen ve yetişkinlere psikoterapi, psikolojik danışmanlık ve ailelere ebeveyn danışmanlığı hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

Aynı süreçte okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarla bireysel çalışmalarını sürdüren Özgün Budacı, özel pratiğinde ağırlıklı olarak boşanma, davranış sorunları, saldırgan davranışlar, sosyal uyum sorunları, anne-baba kaybı, olumsuz arkadaş ilişkileri, alta çiş ve kaka kaçırma (enürezis/enkoprazis), mastürbasyon, cinsel kimlik karmaşası, okul fobisi, sınav kaygısı, içedönüklük-çekingenlik, korku-endişeler, gece korkuları, ayrılma korkusu (separasyon anksiyetesi), parmak emme, uyku problemleri, olumsuz kardeş ilişkileri, takıntılı davranışlar (obsesif-kompülsif bozukluk), kekemelik, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve travma yaşamış olan çocuklara oyun terapisi uygulamaktadır.

Aynı zamanda oyun terapisi uyguladığı çocukların ailelerine, eğitsel danışmanlık, ebeveynlik eğitimi ve psikolojik danışmanlık yapmaktadır.

Ergen ve Yetişkinlerle uyguladığı psikoterapi yöntemleri ise; Dışavurumcu Oyun Terapileri, EMDR Terapisi ve Klinik Hipnoterapidir.

Uluslararası Oyun Terapisi Derneği’nin (APT) kayıtlı Oyun Terapisti (Registered Play Therapist) olan Klinik Psikolog Reyhana Seedat’ dan, Danışan Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi (Çocuk-Ebeveyn İlişkisi), Bağlanma Problemi yaşayan çocuklarla Gelişimsel Temas Terapisi, Travma yaşamış çocuklarla Oyun Terapisi, ADHD ve Karşı Gelme Bozukluğu olan çocuklarla Oyun Terapisi, Kısa Dönemli Oyun Terapisi, Dışa Vurumcu Oyun Terapileri (Sanat Terapisi, Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi), Çocuk ve Ergenlerde EMDR ve Oyun Terapisi, Oyun Terapisinde Metafor Kullanımı, Kalp Merkezli Hipnoterapi 1. Modül ve İleri Hipnoterapi Eğitimlerini almıştır.

Uluslararası Oyun Terapisi Derneği’nin (APT) kayıtlı Oyun Terapisti Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı ve Oyun Terapisti  Parıs Goodyear Brown’ dan “Bağlanma Kuramlarına Yönelik Oyun Terapisi” eğitimini almıştır.

EMDR derneğinden 1. ve 2. düzey EMDR eğitimlerini tamamlamıştır. Ayrıca EMDR Derneği tarafından düzenlenen; EMDR Terapisi eğitmenlerinden Udi Oren in  “Adaptif Bilgi İşleme Modelini ve EMDR Terapisinin Zor ve Kompleks Travmalarda Kullanımı  “ ve EMDR Terapisi Eğitmenlerinden Asena Yurtsever in “EMDR ile Yetişkinlerde Bağlanma Sorunu Üzerine Çalışma “Çalıştaylarına katılmıştır.

Anadolu Üniversitesi’ den “ Gelişimsel Geriliği Olan Çocuklar İçin Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı” nın ve Milli Eğitim Bakanlığından WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeğinin Sertifikalı uygulayıcısıdır. Özel Eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik PECS, TEACCH, PREP, OÇİDEP, DENVER vb. eğitimlere katılmıştır. Ayrıca Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

Anaokul ve İlkokullarda anne & babalara yönelik; “Okul Fobisi”, “Aileiçi İletişim”, “Uyum ve Davranış Sorunları”, “İletişim”,  “Verimli Ders Çalışma”, “Çocuklarda Cinsel Gelişim”, Anaokul Öğretmenleri & Sınıf Öğretmenleri & Branş Öğretmenlerine yönelik; “ Sınırlar ve Seçenekler” konularında Workshoplar düzenlemektedir. Ayrıca kendi özel ofisinde 5 kişilik anne gruplarına “ Çocuğum ve Gelişim “ Workshoplarını düzenlemeye devam etmektedir.

Özgün Budacı Uluslararası Oyun Terapisi Derneği (APT), Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

Evli ve bir çocuk annesidir.

5N 1K Çocuk Psikolojisi

YOLUNDA GİTMEYEN NE? Hayatın her alanında yaşanan zorluklar ve yorgunluk bireyleri ruhsal …

Çocuklarda Parmak Emme

Parmak Emme NEDİR? Bu davranış, erken çocukluk döneminde (1-3 yaş); parmak emme ve/veya …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi)

Ayrılma Kaygısı (Seperasyon Anksiyetesi) NEDİR? Çocuğun bağlandığı kişilerden veya …

Çocuklarda Uyku Problemleri

Uyku Problemi NEDİR? Uykuya dalamama veya gece boyunca uykuyu sürdürmede zorlanma, normalden …

Alt Islatma

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma (Enürezis) NEDİR? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra …