Makaleler

Klinik Psikolog & Oyun Terapisti Özgün BUDACI

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma Nedir?

Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra altını ıslatması durumudur.

Nedenleri?

Tuvalet eğitimine erken başlanması ve sert tutum sergilenmesi çocukta ileride idrar kaçırma ve karşıt olma karşı gelme bozukluğunun görülmesine neden olabilir. Ailede ölüm, ayrılık, geçimsizlik, okul başarısızlığı, kardeş doğumu gibi durumlar da çocukta sıkıntıya neden olarak ikincil altını ıslatmaya neden olabilir.

Yanlış İnanışlar?

Bu çocukların anne-babalarında daha çok sorunu gizleme ya da nasıl olsa bizde de daha önce olmuştu, büyüyünce geçer düşüncesiyle tedaviye başvurmama gibi bir sorunla karşı karşıya kalınmaktadır.

Bu tür sıkıntıları olan çocukların ailelerinde kolay öfkelenme, şiddet uygulama, titiz ve takıntılı tuvalet eğitimi, çocuğu başkalarının yanında utandırma gibi yanlış tutum ve davranışlar da görülebilmektedir. Bazı aileler ise aksine bu durumu sevecenlikle karşılama, bezleme yoluna gitmektedirler.

Tedavi Olunmadığında Görülebilecek Sorunlar?

Tedavi edilmeyen çocuklarda pasif saldırganlık, içe dönüklük, utangaçlık gibi sorunların gelişebilmesi, ileri yaşlarda ise davranım bozukluklarının görülebilmesidir.

Tedavi Şekli?

Tedavide klasik olarak; çocuğun asla bezlenmemesi, akşam sıvı alımının kısıtlanması, ıslatmadığı geceler için ödüllendirilmesi gibi yöntemler denenmekte ve başarılı olunmaktadır. Devam eden durumlarda psikoloğa başvurulmasında fayda vardır. Çünkü çocuklarda idrar kaçırma neden değil sonuçtur. Çocuğun ve ailenin terapötik desteklenmesi durumun katılaşıp süreğenleşmesini önleyecektir.

 

Klinik Psikolog /Oyun Terapisti Özgün BUDACI

Parmak Emme

Bu faaliyet erken çocuklukta emme, çocuklukta sakız çiğnemek, tırnak ısırmak, gençlikte …

Uyum ve Davranış Bozuklukları

UYUM BOZUKLUKLARI İnsanların özellikle de çocukların, doğa şartlarına olduğu kadar …

Ayrılma Korkusu (Seperasyon Anksiyetesi)

Bu bozukluğun temel özelliği çocuğun bağlandığı kişilerden veya evden ayrılık durumu …

Uyku Problemleri

En sık görülen uyku problemleri: Uyumakta zorluk Bazı çocuklar dıştan gelen uyarılara …

Alt Islatma (Enürezis)

Alt Islatma Nedir? Normal gelişmekte olan bir çocuğun, 4-5 yaşlarından sonra altını …

Kaka Kaçırma (Enkoprezis)

Çocuğun kakasını tutma ve bırakma işlevini kontrol edebileceği yaşa gelmiş olmasına …